Թեհրան 1984

ԹՈՒՐՔ ԴԻՎԱՆԱԳԵՏՆԵՐԻ ՍԱՐՍԱՓԱՀԱՐ ԺԱՄԵՐԸ ԹԵՀՐԱՆՈՒՄ, ԿԱՄ՝ ԹԵՀՐԱՆ – 84 >>>
Mar 28, 2020, 5:50:57 PM
ՀԱՀԳԲ-ի Նահատակները. Մովսես Բեքարյան

Նահատակ Մովսեսը պատանի տարիքից աշխուժ մասնակցություն ունէր ազգային-հասարակական կյանքին, իսկ երբ 1970-ական թվականների կեսին Լիբանանում սկսվեց նորագույն զինյալ ազգային ազատագրական պայքարը, իր եռանդուն ու անմնացորդ մասնակցությունը բերեց >>>
Mar 22, 2020, 6:24:45 AM