Հայկական նորագոյն ազատագրական պայքարի դրօշակիր ՀԱՀԳԲ-ը (ԱՍԱԼԱ) իր հիմնադրման առաջին իսկ օրէն յենած է միայն իր նուիրեալներուն, հայ ժողովուրդի զօրակցութեան ու նուիրատուութեանց վրայ, եւ միայն այդպիսով յաջողած է ապահովագրել իր անկախ, ինքնուրոյն ու վճռական ուղին։
Պայքարին զօրակցելու համար մեզի գրեցէ՛ք՝ հոս: