Ռաֆֆի Պալեան 1960-1975

1975-ի ապրիլին Լիբանանում սկսվեց քաղաքացիական պատերազմ: Լիբանանահայությունը ստիպված էր ինքնապաշտպանվել, Բեյրութի հայաբնակ թաղամասերը զերծ պահելու համար ռազմական տարբեր խմբավորումների ոտնձգություններից: Ինքնապաշտպանական մարտերում մասնակցում էին նաև Հայաստանի ազատագրության հայ գաղտնի բանակի անդամ ու համակիր երիտասարդները: 1979թ. Սեպտեմբերին ինքնապաշտպանական մարտերում նահատակվեցին 5 ազատամարտիկներ, այդ թվում Ռաֆֆի Պալյանը: >>>
Feb 19, 1979, 11:26:18 AM
Զավեն Հովհաննեսյան (1963-1979 թթ.)

1975-ի ապրիլին Լիբանանում սկսվեց քաղաքացիական պատերազմ: Լիբանանահայությունը ստիպված էր ինքնապաշտպանվել, Բեյրութի հայաբնակ թաղամասերը զերծ պահելու համար ռազմական տարբեր խմբավորումների ոտնձգություններից: Ինքնապաշտպանական մարտերում մասնակցում էին նաև Հայաստանի ազատագրության հայ գաղտնի բանակի անդամ ու համակիր երիտասարդները: 1979թ. Սեպտեմբերին ինքնապաշտպանական մարտերում նահատակվեցին 5 ազատամարտիկներ, այդ թվում Զավեն Հովհաննեսյանը: >>>
Feb 19, 1979, 9:15:13 AM
Հարություն Խաչերյան (1940-1979 թթ.)

1975-ի ապրիլին Լիբանանում սկսվեց քաղաքացիական պատերազմ: Լիբանանահայությունը ստիպված էր ինքնապաշտպանվել, Բեյրութի հայաբնակ թաղամասերը զերծ պահելու համար ռազմական տարբեր խմբավորումների ոտնձգություններից: Ինքնապաշտպանական մարտերում մասնակցում էին նաև Հայաստանի ազատագրության հայ գաղտնի բանակի անդամ ու համակիր երիտասարդները: 1979թ. Սեպտեմբերին ինքնապաշտպանական մարտերում նահատակվեցին 5 ազատամարտիկներ, այդ թվում Հարություն Խաչերյանը: >>>
Feb 19, 1979, 9:11:39 AM
Ճորճ-Վարդանյան-1954-1979-թթ

1975-ի ապրիլին Լիբանանում սկսվեց քաղաքացիական պատերազմ: Լիբանանահայությունը ստիպված էր ինքնապաշտպանվել, Բեյրութի հայաբնակ թաղամասերը զերծ պահելու համար ռազմական տարբեր խմբավորումների ոտնձգություններից: Ինքնապաշտպանական մարտերում մասնակցում էին նաև Հայաստանի ազատագրության հայ գաղտնի բանակի անդամ ու համակիր երիտասարդները: 1979թ. Սեպտեմբերին ինքնապաշտպանական մարտերում նահատակվեցին 5 ազատամարտիկներ, այդ թվում Ճորճ Վարդանյանը: >>>
Feb 19, 1979, 9:11:35 AM
Անդրանիկ Սասունյան (1954-1979 թթ.)

1975-ի ապրիլին Լիբանանում սկսվեց քաղաքացիական պատերազմ: Լիբանանահայությունը ստիպված էր ինքնապաշտպանվել, Բեյրութի հայաբնակ թաղամասերը զերծ պահելու համար ռազմական տարբեր խմբավորումների ոտնձգություններից: Ինքնապաշտպանական մարտերում մասնակցում էին նաև Հայաստանի ազատագրության հայ գաղտնի բանակի անդամ ու համակիր երիտասարդները: 1979թ. Սեպտեմբերին ինքնապաշտպանական մարտերում նահատակվեցին 5 ազատամարտիկներ, այդ թվում Անդրանիկ Սասունյանը: >>>
Feb 19, 1979, 9:01:05 AM
Բողոք

Feb 1, 1979, 1:20:18 PM