Դանիել Վարուժանի անձնական իրերը. կնոջ հետ լուսանկարը, նկարակալը, ճամփորդական գրչատուփը և ինքնագիր տետրը: