Բահադիր Դեմիր, թուրք դիվանագետ

Բահադիր Դեմիր (մարտի 9, 1942 - 1973 թ. Հունվարի 27)  թուրք հյուպատոս >>>
Feb 27, 1975, 1:57:37 PM