Որմազդը նուիրուած է Հայկական նորագոյն ազգային ազատագրական պայքարի նահատակների օրուան՝ 7 Օգոստոսին: