Արա Պէշբուչաքեան 1964–1987 թթ.:  Նահատակուած է Լիբանան, Պեյրութի մէջ, 1 Յուլիս 1987-ին:

Արա Պէշբուչաքեան 1964–1987 թթ.:  Նահատակուած է Լիբանան, Պեյրութի մէջ, 1 Յուլիս 1987-ին: