Վիեննայի գործողության 46 ամյակը

1975 թվականին հոկտեմբերի 22-ին Ավստրիայի մայրաքաղաք Վիեննայում Թուրքիայի դեսպանատան գրավումից և >>>
Oct 22, 2020, 10:24:04 PM