«Հայաստան» թիւ 27-28

May 28, 1982, 1:06:31 PM
«Հայաստան» թիւ 25-26

May 10, 1982, 1:24:03 PM
«Հայաստան» թիւ 23-24

May 1, 1982, 3:15:47 PM