Հոկտեմբեր 24, 1975 թ․ Փարիզ

Մեկնելով մեր սթրաթեժիք նպատակներէն՝ ազատագրելու համար հայկական ամբողջական հողերը, >>>
Oct 24, 1975, 5:57:19 PM
Հոկտեմբեր 22, 1975 թ․ Վիեննա

Մեկնելով մեր սթրաթեժիք նպատակներէն՝ ազատագրելու համար հայկական ամբողջական հողերը, որոնք կը գտնուին թրքական ֆաշիստ >>>
Oct 22, 1975, 8:48:54 AM