Հերոս Յանիկյանը Դատարանում

Դատարանում  Յանիկյանը պատմեց. «Ես որոշել էի նախքան գործի անցնելը մի քանի խոսք ասել, որ նրանք գիտենան, թե ինչո՞ւ պետք է ոչնչացվեն, և ո՞վ եմ ես: >>>
Aug 13, 1973, 11:47:48 AM